Taisyklės

ŽAIDIMAS PASIBAIGĖ

Close

Taisyklės

 

Žaidimo taisyklės

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS:

1.1. Žaidimo „Pirk YOGĄ ir laimėk“ organizatorius yra UAB „INDIANA.LT“, įmonės kodas 302641591, buveinės adresas: K. Vanagėlio g. 3, LT-02102, Vilnius (toliau tekste – Organizatorius), veikianti UAB „Vilkyškių pieninė“, įm. k.

277160980, adresas: Vilkyškiai, Pagėgių sav.,  (toliau – Užsakovas), užsakymu.

 

1

4770207049190

YOGA jogurto gėrimas su alavijais ir citrinomis 330g

2

4770207049435

YOGA jogurto gėrimas su obuoliais ir mandarinais 330g

3

4770207049428

YOGA jogurto gėrimas su serbentais 330g

 


3. ŽAIDIMO PRODUKTAI:

2.1. Visos parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais (punktas Nr.3).2. ŽAIDIMO VIETA:


4.1. Žaidimas vyksta nuo 2017 m. gegužės 22 d. (pirmoji Loterijos diena) iki 2017 m. birželio 30 d. (paskutinė Žaidimo diena).4. ŽAIDIMO TRUKMĖ:

4.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Loterijoje.

5. ŽAIDIMO DALYVIAI:

5.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje Žaidimo laikotarpiu (nuo 2017 m. gegužės 22 d. iki 2017 m. birželio 30 d.), įsigiję bent vieną „Vilkyškių pieninės“ YOGA jogurto gėrimą ir įvykdę žaidimo sąlygas, nurodytas 7.2. punkte.

5.2. Žaidime dalyvaujantys produktai nurodyti Punkte Nr.3.

5.3. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su įmonėmis AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „INDIANA.LT“, taip pat su asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su šia įmone (įskaitant jų šeimų narius, tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).

6. PRIZŲ FONDAS:

6.1. MICRO WHITE paspirtukai – 12 vnt.

6.2. SPORTBAY jogos kilimėliai – 120 vnt.

7. DALYVAVIMO SĄLYGOS:

7.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Loterijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 5 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu (nuo 2017 m. gegužės 22 d. iki 2017 m. birželio 30 d.) įsigyti bent vieną „Vilkyškių pieninės“ YOGA jogurto gėrimą.

7.2. Pirkimo kvito numeris registruojamas www.vilkyskiu.lt Žaidimo registracijos formoje. Kvitas išsaugomas iki laimėtojų paskelbimo, laimėjimo atveju atsiimant prizą, kvitas parodomas.

7.3. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną „Vilkyškių pieninės“ YOGA jogurto gėrimą.

7.4. Atsiimant, taisyklių 6 punkte nurodytus prizus, pateikiamas pirkimo kvitas.

7.5. Jei, taisyklių 6 punkte nurodytų prizų laimėtojas atsiimant prizą nepateikia pirkimo kvito, kuris buvo gautas perkant akcijos produktus, nurodytus 3 punkte, prizas nėra išduodamas.

7.6. Dalyvaudamas Žaidime dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais ir suteikti Žaidimo Užsakovui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

7.7. Žaidime dalyvauja tik asmenys, akcijos laikotarpiu (nuo 2017 m. gegužės 22 d. iki 2017 m. birželio 30 d.) pirkę 3 punkte nurodytą bent vieną „Vilkyškių pieninės“ YOGA jogurto gėrimą.

7.8. Žaidime nedalyvauja AB „Vilkyškių pieninės“ kiti produktai, neįvardinti 3 punkte.

8. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:

8.1. Laimėtojai bus renkami kas savaitę. Vyks 6 laimėtojų traukimai žemiau nustatytu grafiku:

Žaidimo numeris

Traukimo data

Nr. 1

Gegužės 29 d.

Nr. 2

Birželio 5 d.

Nr. 3

Birželio 12 d.

Nr. 4

Birželio 19 d.

Nr. 5

Birželio 26 d.

Nr. 6

Liepos 3 d.

 

8.2. Kas savaitę lošimo metu remiantis atsitiktinumo principu bus nustatyti po 22 (dvidešimt du) laimėtojus, kuriems bus išdalinti 6 punkte nurodyti prizai.

9. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS:

9.1. Žaidimo nugalėtojai bus paskelbti kas savaitę interneto svetainėje www.vilkyskiu.lt per 2 (dvi) darbo dienas po laimėtojų traukimo ir ten publikuojami 2 (dvi) savaites po paskutinės žaidimo dienos.

9.2. Žaidimo Organizatorius su laimėtojais susisieks per dvi savaites po žaidimo laimėtojų paskelbimo registracijos formoje nurodytais kontaktais.

10. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

10.1. Taisyklių 6 punkte nurodyti prizai bus siunčiami paštu po laimėtojų paskelbimo per 3 savaites, vėliausiai iki 2017 m. liepos 24 d. registracijos formoje nurodytu adresu.

10.2. Neatsiėmus prizo iki rugpjūčio 18d. ar neteisingai nurodžius adresą, jis grąžinamas akcijos užsakovui, bei tampa jo nuosavybe, laimėtojas nebegali pretenduoti į prizą.

10.3. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

10.4. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.

10.5. Žaidimo organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

11. PAPILDOMA INFORMACIJA:

11.1. Žaidimo organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikta informacija apie Žaidimą yra tik informacinio pobūdžio.

11.2. Su visomis Žaidimo taisyklėmis galite susipažinti internete adresu www.vilkyskiu.lt.

11.3. Iškilus klausimams galima kreiptis į Žaidimo adminitratorius UAB „INDIANA.LT“ tel. +370 611 66357 arba el. paštu akcija@indiana.lt.

12. DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!

Cekis

Įveskite pavyzdyje pažymėtą kvito numerį

Close

Įveskite prekybos tinklo / parduotuvės pavadinimą kur pirkote produktą.

Close
How to enable JavaScript in your browser