Inovacijos ir projektai

2010 m. AB Vilkyškių pieninėje įkurti Rinkodaros ir Kokybės skyriai. Pagrindinės investicijos – šaldymo įranga, sūrių pjaustymo ir pakavimo linija, pradėtas sandėlio valdymo sistemos diegimo projektas.

2009 m. pasirašyta paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“. Per 2010 m. buvo įsisavinta 4,2 mln. litų, taip pat gauta 0,8 mln. litų parama.

2008 m. balandžio 28 d. AB Vilkyškių pieninė galutinai užbaigė AB Kelmės pieninė įsigijimo sandorį ir perėmė nuosavybės teisę į 99,09 proc. įmonės akcijų. Nuo tos dienos Vilkyškių grupę sudaro keturios įmonės: AB Vilkyškių pieninė, AB „Modest“, AB Kelmės pieninė ir UAB Kelmės pieno centras.

2008 m. AB „Modest“ įdiegė naują mocarelos sūrių gamybos liniją. Projekto vertė – apie 4 mln. litų, iš jų 1,5 mln. litų yra Europos Sąjungos parama.

2007 m. Vilkyškių pieninė baigė įgyvendinti gamybos technologijų modernizacijos projektą „Europos Sąjungos reikalavimų įgyvendinimas ir gamybos bazės modernizavimas“. Bendra šio Vilkyškių pieninės įgyvendinto projekto vertė – 8 mln. litų, iš jų 3,5 mln. litų yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų, t. y. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽUOGF) parama, kurią administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Po sūrinės modernizacijos išaugo ir maksimalūs įmonės gamybos pajėgumai – nuo 10 iki 14 tūkst. tonų sūrio per metus. Vilkyškių pieninės produktų saugą ir kokybę užtikrina įmonėje įdiegta maisto saugos ir kokybės sistema, atitinkanti ISO 9001 ir ISO 22000 standartų reikalavimus.

2007 m. pabaigoje įmonei suteikti ISO 9001 ir ISO 22000 sertifikatai. Abi maisto saugos ir kokybės vadybos sistemos yra integruotos. Šių standartų diegimo tikslas – užtikrinti maisto saugumą ir kokybę visoje gamybos ir tiekimo grandinėje iki pat jo suvartojimo.

2006 m. Vilkyškių pieninei buvo skirta 3,45 mln. litų Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Ji panaudota projektui „Europos Sąjungos reikalavimų įgyvendinimas bei gamybos bazės modernizavimas“.

Nuo 2006 m. gegužės 17 d. 9 353 000 paprastųjų vardinių Vilkyškių pieninės akcijų kotiruojama Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamajame prekybos sąraše. 2006 m. sausį emitentas įsigijo iš viso 80,25 proc. AB „Modest“ akcijų. Pagal 2006 m. sausio 12 d. Konkurencijos tarybos sprendimą Nr. 1S-3 emitentas turi teisę įsigyti iki 100 proc. AB „Modest“ akcijų. Įmonei nuosavybės teise priklauso 99,7 proc. balso teisę suteikiančių AB „Modest“ akcijų.

2006 m. balandį Vilkyškių pieninė baigė įgyvendinti sūrio gamybos technologijų modernizacijos projektą. Tai pirmasis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrovėje įgyvendinamo projekto etapas. Daugiau kaip pusę metų vykusios modernizacijos metu buvo smarkiai išplėstas Vilkyškių pieninės cechas – įrengti du nauji sūrių gamintuvai, trys papildomos presavimo eilės ir buferinė talpa, nauja sūrio technologinių linijų plovimo stotelė. Be to, automatizuotas sūrių sūdymo cechas, jų pakrovimo ir iškrovimo iš konteinerių procesas. Nuo šiol visi sūrio gamybos procesai yra visiškai automatizuoti.

2005 m. rekonstruota Tauragės cecho katilinė, pakeista kuro rūšis. Tais pačiais metais investuota į sūrių pakavimo ir fasavimo įrenginius. Rekonstruota amoniakinė šaldymo kompresorinė.

2004 m. įrengti modernūs olandų įmonės „New Water Technology“ nuotekų valymo įrenginiai.

2004 m. atlikta stogo rekonstrukcija, pastatų remontas.

2003–2004 m. papildomai buvo investuota į pieno gamybos infrastruktūrą – pastatyti nauji pieno supirkimo punktai ir nupirktas šiuolaikiškas transportas pienui suvežti.

2003 m. Tauragės ceche rekonstruota šaldymo kamera.

2001 m. Tauragėje pradėtas gaminti sūris su mėlynaisiais pelėsiais.

2001 m. birželį įmonė įsigijo Tauragės cechą. Jis buvo statytas 1965 m. kaip sūrinė ir atitinka visus jai keliamus reikalavimus. Ceche yra pieno priėmimo skyrius, pieno separavimo skyrius, du sūrių cechai, nokinimo, fasavimo cechai, mechaninis cechas, automobilių ūkis pienui vežti, pieno žaliavos zona, taip pat visa reikalinga aptarnavimo infrastruktūra – šaldymo, garo, oro. Pradėtas statyti nokinimo cechas, valymo įrenginiai.

2000 m. į naujų cechų statybą, transportą ir kapitalinį remontą investuota 3,84 mln. litų. Baigta sumontuoti nauja visiškai kompiuterizuota ir automatizuota sūrių gamybos technologinė linija. Ši linija suteikė įmonei galimybę gaminti vakarietiškus standartus atitinkančią produkciją ir eksportuoti ją į Europos Sąjungą.

2000 m. gegužę įmonė gavo eksporto į Europos Sąjungą licenciją.

1999 m. padarytos 8,5 mln. litų investicijos. Beveik visos jos skirtos naujo sūrių gamybos cecho („Tetra Pak Tebel“) projektui įgyvendinti.

1999 m. pradėtas gaminti fermentinis sūris „Žemaičių“, sviesto mišinys „Saulės vaišės“ ir fermentinis sūris „Tilžiukas“ su priedais. Pastarasis gaminys tais pačiais metais parodoje „AgroBalt“ laimėjo aukso medalį ir tapo „Lietuvos metų gaminiu“.

1998 m. beveik 1,5 mln. litų investuota į transportą, pastatus, pieno šaldytuvus, gamybos įrenginius, naują sūrių cechą, kitas pagrindines gamybos priemones.

1998 m. vasarį pradėtas gaminti „Gouda“ tipo fermentinis sūris.

1997 m. į įmonę investuota 2,78 mln. litų, apie 0,5 mln. litų skirta remontui: pastatyta moderni danų įmonės „BWE“ katilinė, moderni olandų gamybos šaldymo kamera, kurioje galima laikyti 400 tonų produkcijos, elektros pastotė, sukurtas kompiuterinis tinklas.

1997 m. pradžioje pradėta fermentinio „Tilžės“ tipo sūrio gamyba.

1993–1995 m. atstatytas vandens bokštas, katilinė ir separavimo cechas, pradėta separuoti pieną. Pradėjo veikti sūrių cechas, vėliau atidarytas sviesto cechas.

KONSOLIDUOTŲ IR ATSKIRŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2017 METUS
Konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus
KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2016 METUS
Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus

Investuotojams Print

AB Vilkyškių pieninė – viena moderniausių pieno produktų gamintojų Lietuvoje. Tai vienintelė specializuota sūrių gamykla šalyje, pagal originalias receptūras gaminanti daugiau kaip 30 skirtingų pavadinimų sūrių, iš kurių net 10 yra gurmaniški. 1993 m. įkurta bendrovė šiuo metu valdo apie 18 proc. šalies sūrių rinkos ir apie 12 proc. šviežio pieno produktų rinkos.

Bendrovės veiklos istorijoje yra keletas reikšmingų plėtros ir modernizacijos etapų, lėmusių sėkmę tiek vietinėje, tiek užsienio rinkose:

  • nuolatinės investicijos į technologijas;
  • išskirtinis dėmesys naujovėms;
  • dėmesys žmogiškiesiems ištekliams;
  • griežti kokybės kontrolės standartai.

Iš kitų rinkos dalyvių įmonė išsiskiria efektyviu gamybos organizavimu, lanksčia valdymo struktūra, aukšta gaminių kokybe ir personalo kompetencija. Taip pat didelis bendrovės pranašumas – patikimi tiekėjai, ilgalaikė pardavimų srities partnerystė ir patraukli kainų politika.

Vilkyškių pieninės grupę sudaro keturios įmonės: AB Vilkyškių pieninė, AB „Modest“, AB Kelmės pieninė ir AB Pieno logistika.

AB Vilkyškių pieninė gamina sūrius pagal tradicinius lietuviškus, įvairių kitų pasaulio šalių, taip pat ir originalius savo sukurtus receptus. AB „Modest“ sritis – mėlynųjų pelėsių sūris „Memel blue“, mocarela, kiti sūrio produktai. AB Kelmės pieninė specializacija – įvairūs šviežio pieno produktai: pienas, kefyras, sviestas, varškė, grietinė, varškės užtepėlės, jogurtai, glaistyti varškės sūreliai, maskarponė.

Didelė bendrovės pagaminamos produkcijos dalis eksportuojama į užsienį: Latviją ir Estiją, Skandinavijos šalis, Vokietiją, Izraelį, NVS šalis, Kroatiją, Čekiją, Lenkiją ir kitas šalis. Eksportas sudaro 65 proc. bendrovės pardavimo.

Daug dėmesio skiriama bendrovės valdomiems prekių ženklams stiprinti Lietuvos ir užsienio rinkose, asortimentui gausinti, pasiūlyti rinkai kokybiškų, išskirtinių gaminių – tiek sūrių, tiek šviežio pieno produktų.